maanantai 31. tammikuuta 2011

Kirjautuminen ja profiiliKirjautumiseen ja profiiliin liittyvät perustoiminnot on esitetty määrittelydokumentin käyttöliittymäkuvassa numeroin 9-10. 

Kohta 9: Kirjautuminen sisään ja ulos. Palveluun rekisteröitymisen on ajateltu mm. ehkäisevän asiattomien viestien/kuvien lähettämistä. Lisäksi yhteisöllisyyden kannalta on hyvä, että jokaisella käyttäjällä on jonkinlainen identiteetti palvelussa. Rekisteröityneenä käyttäjä voisi käyttää kaikkia palvelun toimintoja.

Miten mieluiten kirjautuisit palveluun? Erillinen käyttäjätunnus ja salasana tätä palvelua varten, Facebook, Twitter, Google, OpenID tai joku muu tapa?

Minkä toimitojen käytön pitäisi olla mahdollista ilman rekisteröitymistä? Mitkä palvelun toiminnot olisivat vain rekisteröityneiden käyttäjien käytössä? Pitäisikö mahdollisesti sallia esimerkiksi merkintöjen lisääminen ja kommentointi myös ilman rekisteröitymistä?

Kohta 10: Käyttäjän oma profiilisivu.Käyttäjätilin avaamisen jälkeen käyttävä voi muokata omia tietojaan erillisellä omalla profiilisivullaan. Profiilisivulla näkyisivät myös käyttäjän tallentamat suosikkipaikat ja -reitit.

Mitä tietoja haluaisit kertoa itsestäsi ja nähdä muista käyttäjistä?
Onko omien suosikkipaikkojen ja -reittien tallentamismahdollisuus mielestäsi tarpeellinen?

perjantai 28. tammikuuta 2011

Kuvat, linkit ja keskusteluKuviin, linkkeihin ja keskusteluun liittyvät perustoiminnot on esitetty määrittelydokumentin käyttöliittymäkuvassa numeroin 6-8. Toiminnot on sijoitettu omille sivuilleen.

Kohta 6: Sivu koostaa kaikki käyttäjien palveluun merkintöjen yhteydessä lataamat kuvat. Sivu toimii siten palvelun kuvagalleriana, jossa kuvia on helppo selailla.

kuvat.png

Millaisia kuvia olisit halukas lisäämään ja haluaisit nähsä palvelusta?

Kohta 7: Pääosa tämän palvelun keskusteluista on tarkoitus käydä paikkoihin ja reitteihin liittyen merkintöjen kommenttiketjuissa. Palvelun yhteydessä käyttäjille on kuitenkin ajateltu tarjota mahdollisuus keskustella myös perinteisemmällä keskustelualueella. Keskustelu kuitenkin rajataan palveluun liittyviin asioihin ja kehittämisideoihin. Keskustelualueen foorumit voisivat olla esimerkiksi "Yleinen" ja "Palvelun kehittämisideat". Yleiseen pyöräilyyn liittyvään keskusteluun suositellaan käytettävän olemassa olevia keskustelufoorumeja kuten Fillarifoorumia, jonne keskustelualueen etusivulla voidaan tarjota linkki.

Mistä muista kuin paikka- ja reittimerkinnöistä olisi syytä mahdollistaa keskustelu?

Kohta 8: Täällä blogin kommenteissa on useammankin kerran ehdotettu, että palvelussa olisi myös sisällöllistä tietoa vaikkapa pyöräilyvarusteista tai siitä, miten päästä alkuun pyörälyssä. Suomesta löytyy kuitenkin lukuisia muita laadukkaita pyöräilyaiheisia palveluita, joista löytyy juuri tämän typpistä tietoa. Koska niiden sisältöä ei kannata kopioida tähän palveluun, halutaan linkittäen luoda laadukkaiden pyöräilypalveluiden verkosto.

Mitkä olisivat keskeisimmät 5-10 pyöräilypalvelua Suomessa, jotka ehdottomasti pitäisi olla linkitettyinä?

torstai 27. tammikuuta 2011

Merkintöjen selaus ja haku
Merkintöjen selaukseen ja hakuun liittyvät perustoiminnot on esitetty määrittelydokumentin käyttöliittymäkuvassa numeroituna 2-4 ja 12. Merkintöjen selaus- ja hakutoiminnot on sijoitettu sivun vasempaa laitaan.

Kohta 2: Käyttäjä voi helposti valita haluamansa merkintäluokat näkyviin kartalle.

Kohta 3: Käyttäjä voi rajata tarkemmin kartalla näytettäviä merkintöjä esimerkiksi hakusanojen avulla, merkinnän lisäysajankohdan mukaan tai hakea vain kuvallisia tai kommentoituja merkintöjä.

Kohta 4: Tästä löytyy oikopolut esimerkiksi uusimpiin, suosituimpiin ja kommentoiduimpiin merkintöihin. Oikopolkuja klikkaamalla ko. merkinnät korostuvat kartalla.

Kohta 12: Kulloinkin kartalla näkyvät merkinnät listautuvat merkintöjen listanäkymään, josta merkintöjä voi tarkastella listamuodossa. Listanäkymä on normaalisti sivulle tultaessa kiinni, mutta listauksen voi ottaa milloin tahansa näkyviin. Listan riviä (merkintää) klikkaamalla kyseinen merkintä korostuu kartalla. Listan tiedot päivittyvät automaattisesti kartan rajausta muutettaessa tai merkintäluokkia valittaessa.

Klikkaamalla yksittäistä merkintää kartalla tai valitsemalla listalta kartan alapuolelle avautuu kyseiseen merkintään liittyvät tiedot ja kommentit. Lisäksi viemällä kursorin merkinnän päälle kartalla avautuu pieni tietolaatikko, jossa voisi olla esimerkiksi merkinnän otsikko. Näin ollen merkintöjä ei tarvitsisi aina klikata nähdäkseen, mikä merkintä on kyseessä.

Mikä on mielestänne tärkeintä?

Puuttuu jotain keskeisiä toimintoja tai toiminnallisuuksia?

Mitä pitäisi näkyä kartalla heti ennen yhtään klikkausta? Uusimmat merkinnät, kaikki merkinnät vai olisiko kartta aluksi tyhjä?

etusivu.png
etusivu_lista.png

keskiviikko 26. tammikuuta 2011

Merkintöjen luokittelu ja uuden merkinnän lisääminen

Merkintöjen luokitteluMerkintöjen luokittelu on keskeisessä asemassa ja se määrittää, mitä tietoja palveluun voi ylipäätään syöttää. Luokittelu mahdollistaa erilaisten merkintöjen helpon hakemisen ja selailun. Merkintöjen luokittelu palvelee myös tietojen linkittämistä kevyen liiketeen reittioppaisiin, joissa esitettävän tiedon edellytyksenä on selkeä luokittelu. Eri luokkien merkinnät voidaan esittää kartalla omin symbolein tai värikoodein, jolloin yhdellä vilkaisulla näkee, minkä luokkien merkintöä valitsemallaan karttarajauksessa on.

Hyvän käytettävyyden takaamisekasi luokkien määrän tulee olla rajallnen esim. enintään viisi pääluokkaa, joissa kussakin voi tarvittaessa olla muutama alakategoria. Palveluun tallennettavat merkinnät voivat olla joko pistemäisiä paikkoja tai viivamaisia reittejä. Näin ollen sekä paikkoja että reittejä voisi molempia olla viisi pääluokkaa.

Yllä olevassa kuvassa on esitetty yksi ehdotus luokitteluksi. Näiden lisäksi omiksi luokikseen on ehdotettu mm. tapahtumaa ja perhereittejä. Entä voisiko reittien pääluokkittelu olla seuraavanlainen: sujuvat arkireitit, vapaa-ajanreitit (esim. kruisailu- ja perhereitit), harrastereitit (esim. maasto- ja maantiereiti), matkailureitit ja muut reitit (esim. kävely- ja rullaluistelureitit)?

Mille pääluokille on mielestänne eniten tarvetta?
Mitä edellä esitetyistä merkinnöistä saattaisit itse lisätä palveluun tai etsiä sieltä?

Kommentoikaa luokittelua kriittisesti ja tehkää omia ehdotuksia!

Uuden merkinnän lisääminen

 uusi_merkinta.png

Kartalle uusia merkintöjä lisätään omalla "uusi merkintä"-sivulla, joka sisältää lomakkeen (katso yllä oleva kuvalinkki). Käyttäjä valitsee ensin merkinnälle luokan (esim. mielenkiintoinen paikka), minkä jälkeen kirjataan merkinnälle otsikko ja kuvaus sekä valitaan merkinnän sijainti kartalta.

Paikkamerkintää tehdessä valitaan yksittäinen piste (koordinaatti) kartalta ja reittiä lisättäessä käyttäjän tulee syöttää jana (koordinaattijono). Reittimerkinnän (janan) voi piirtää itse karttatyökalua käyttäen tai lähettää GPS-laitteen tallentaman reitin tiedostona.

Merkinnän luokasta riippuen lomakkeessa voi olla myös lisäkenttiä, joihin käyttäjän tulee syöttää tietoja kuten työmaan kesto tai tapahtuman ajankohta. Tekstin lisäksi merkintöihin voi lisätä myös kuvia.

Merkintöjen lisäämiseen liittyen olemme pohtimeet myös paikkamerkintöjen linkittämistä reittimerkintään (katso määrittelydokumentti) sekä sitä, että merkinnän lisääminen olisi mahdollista vain riittävän lähelle zoomatulta kartalta, jotta merkinnän sijainnin tarkkuus on riittävä.

Kommentoikaa myös uuden merkinnän lisäämistä!

maanantai 24. tammikuuta 2011

Määrittelydokumentin (v.1.0) esittely

Kiitos hyvistä kommenteista ja mielenkiintoista keskusteluista ja palautteista!

Olemme viimeviikkoina työstäneet määrittelydokumenttia eteenpäin hyödyntäen lähettämiänne kommentteja mm. palvelun sisällön osalta. Lisäksi Antti Poikola ja Janne Nurminen HILA Open Oy:stä ovat avustaneet meitä laatimalla selvityksen palvelun teknisistä ja toiminnallisista tarpeista. Heidän kanssaan tehdyn yhteistyön tarkoituksena on ollut hyödyntää Antin ja Jannen Fillarikanava-hankkeesta keräämiään kokemuksiaan ja heidän laajaa kontaktiverkostoaan nyt toteutettavan palvelun suunnittelussa sekä luoda pohjaa yhteistyölle jatkossa. Ohessa sekä määrittely v.1.0 että HILA Open Oy:n laatima selvitys.

maarittely_v1_0.pdf
HILA_Open_selvitys_20110114.pdf

Olemme päättäneet järjestää nyt tehostetun kommenttikierroksen määrittelydokumentissa esitetyistä asioista, koska kaikkien ominaisuuksien kommentointi ei yhden blogipostauksen yhteydessä ole kovin kätevää ja koska määrittelydokumenttiversioiden aiempiin blogipostauksiin on tullut vain muutamia kommentteja. Näin on helpompi keskittyä muutaman ominaisuuden kommentointiin kerralla.

Tätä tehostettua kommenttikierrosta varten julkaisemme blogipostausten sarjan määrittelydokumentin eri osioihin/ palvelun eri toimintoihin liittyen seuraavasti:
  • keskiviikkona 26.1. merkintöjen luokittelu ja uuden merkinnän lisääminen
  • torstaina 27.1. merkintöjen selaus ja haku
  • perjantaina 28.1. kuvat, linkit ja keskustelu
  • maanantaina 31.1. kirjautuminen ja profiili
  • tiistaina 1.2. merkintöjen arviointi ja jakaminen
  • maanantaina 7.2. kooste saaduista kommenteista

Kommentointiaikaa on perjantaihin 4.2. asti, johon mennessä saadut kommentit ehdimme vielä huomioida palvelun pilotin toteutuksessa.

Tarkoituksenamme on saada kattavasti kommentteja erityisesti pääkaupunkiseuudun, Tampereen ja Lahden pyöräilijöiltä. Kuten jo hankkeen alkuvaiheessakin, lähestymme nyt paikallisia pyöräilyjärjestöjä sekä pyöräaiheisten internetsivustojen/facebook-ryhmien ylläpitäjiä, mutta toivoisimme myös teidän välittävän viestiä edelleen tuntemillenne pyöräilystä kiinnostuneille henkilöille ja tahoille.

perjantai 7. tammikuuta 2011

Käyttöliittymäkuvia + v0.5 määrittely

päivitetty 19.1.2011

Tässä alustavia käyttöliittymäkuvia tulevasta palvelusta ja päivitetty määrittelydokkari. Määrittelydokkarissa on nyt tarkemmin määritelty toteutettavat toiminnot ja rajattu pois niitä, joita ei pystytä tiukan aikataulun takia toteuttamaan. Määrittelydokkarissa myös uusia kuvia.

Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa (18.1.) on tarkoitus hyväksyttää suunnitelmat ja päättää palvelun nimestä. Toteutusvaihe alkaa kokouksen jälkeen ja kestää seuraavat pari kuukautta. Valmista palvelua pääsee kokeilemaan fillarimessuilla 11.-13.3.

Kommentteja toivotaan edelleen!

maarittely_v0_5.pdf
etusivu.png
etusivu_lista.png
uusi_merkinta.png
reitti_valittu.png
reitti_listanakyma.png
kuvat.png