maanantai 25. lokakuuta 2010

Projektin kuvaus

Projektin aikana suunnitellaan ja toteutetaan uusi yhteisöllinen nettipalvelu, jonka avulla pyöräilijät voivat jakaa pyöräilyyn liittyvää tietoa (mm. hyviä reittejä ja paikkoja). Tulevasta palvelusta ei ole olemassa vielä varsinaista toiminnallista määrittelyä, vaan se tehdään projektin aikana. Määrittely pyritään tekemään käyttäjälähtöisesti siten, että pyöräilijät pääset tämän blogin kautta osallistumaan ideoimalla ja kommentoimalla.

Tarkoituksena on siis toteuttaa karttapohjainen nettipalvelu, johon käyttäjät voivat tehdä paikkaan sidottuja merkintöjä, lisätä merkintöihin tekstiä ja kuvia sekä kommentoida muiden käyttäjien merkintöjä. Merkinnöillä tarkoitetaan tässä, että käyttäjät voivat esimerkiksi suositella toisilleen kiinnostavia reittejä ja paikkoja, kertoa vaarallisista paikoista, järjestää yhdessä pyörälenkkejä tai ilmoittaa varastetuista pyöristä. Palvelun on tarkoitus soveltua "peruspyöräilijöiden" lisäksi myös muille ryhmille kuten maastopyöräilijöille, maantiepyöräilijöille ja rullaluistelijoille.

Projektin keskeisenä tavoitteena on yhdistää pyöräilijöitä ja pyöräily-yhteisöjä ja luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta. Projektin toivotaan osaltaan lisäävän pyöräilyn suosiota liikkumismuotona.

Käyttäjien nettipalveluun tallentamia tietoja tullaan hyödyntämään mm. HSL:n ja Tampereen kevyen liikenteen reittioppaissa, joissa käyttäjien tallentamia paikkoja ja reittejä voidaan näyttää "käyttäjien reitit ja paikat" -osiossa. Tätä varten palveluun tullaan rakentamaan avoin rajapinta, jota kautta muut nettipalvelut voivat hakea siitä tietoja.

Tämä projekti on saanut tukea osana valtakunnallista Liikenneviraston ja
liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamaa liikkumisen ohjauksen
ohjelmaa 2010–2011. Projekti toteutetaan Logica Oy ja Trafix Oy yhteistyönä. Liikenneviraston ja LVM:n lisäksi projektia rahoittavat Helsingin Seudun Liikenne (HSL) sekä Tampereen ja Lahden kaupungit.

Aikataulu

Projekti käynnistyi syyskuussa 2010 ja päättyy lokakuussa 2011. Nettipalvelun 6 kuukautta kestävä koekäyttö ajoittuu huhtikuun 2011 alusta syyskuun 2011 loppuun.Toteutussuunnitelma

Työ jakautuu kolmeen eri työvaiheeseen alla olevan kuvan mukaisesti.
Linkkejä:

Hanke-esitys (pdf)
Liikkumisen ohjauksen ohjelma


Tämä projekti on saanut tukea osana valtakunnallista Liikenneviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamaa liikkumisen ohjauksen ohjelmaa 2010–2011.