tiistai 21. joulukuuta 2010

Liittäminen kevyen liikenteen reittioppaisiin

Ylläolevassa kuvassa on hahmoteltu, miten tuleva palvelu voitaisiin liittää HSL:n, Tampereen ja Lahden kevyen liikenteen reittioppaisiin (klero). Käyttäjien lisäämä aineisto voitaisiin näyttää ylimääräisinä kategorioina kohteet ja reitit -näkymissä sivun reunassa (kuvassa pari esimerkkikategoriaa).

Kleroissa voisi olla mahdollista myös lisätä paikkoja ja reittejä uusien nappien avulla. Napeista aukeaisi kartan päälle "uusi merkintä" -lomake (esim. hover-ikkunassa), joka olisi sama kuin itse varsinaisessa palvelussa. Paikkojen/reittien lisääminen suoraan kleroista olisi klerojen käyttäjille todennäköisesti houkuttelevampi vaihtoehto kuin siirtyä erilliseen palveluun lisäämään niitä. 

Kleroihin tiedot käyttäjien lisäämistä paikoista ja reiteistä haettaisiin palvelun ohjelmointirajapinnan (API) kautta. 

HSL:n kevyen liikenteen reittiopas

maanantai 13. joulukuuta 2010

Määrittelydokumentti v. 0.1

Tässä on ensimmäiset määrittelyt palvelusta. Kyseessä on siis vasta hyvin alustava versio, josta ei kannata välttämättä vielä vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Dokumentti tulee todennäköisesti muuttumaan ja täydentymään vielä paljon. Siitä pitäisi kuitenkin saada jo aika hyvän ymmärryksen, minkälaista palvelua ollaan rakentamassa. Lähettäkää ihmeessä kommentteja!

maarittely_v0_1.pdf

perjantai 3. joulukuuta 2010

Keksi palvelulle nimi!

Tuleva palvelu tarvitsee nyt hyvän nimen, joten ehdota sitä meille. Nimen on syytä olla lyhyt ja ytimekäs. Lisäksi nimestä tulee käydä selvästi ilmi, että palvelu liittyy pyöräilyyn ja että se on yhteisöllinen. Nimeä vastaavan verkkotunnuksen pitäisi myös olla vapaana (miellellään .fi). Parhaan nimiehdotuksen keksinyt tulee saamaan myöhemmin palvelussa tunnustuksen!

Muutamia ehdotettuja:

- fillaristit.fi
- fillaroijat.fi
- fillarisuomi.fi
- fillariverkko.fi 
- pyorailijat.fi
- pyorailykanava.fi

Lisäksi kiitos kaikille kommentoijille! Kommentteja on tullut paljon ja ne ovat olleet hyviä. Ideoita ja kommentteja kannattaa edelleen lähettää myös edellisiin päivityksiin.

Ensi viikolla tässä blogissa luvassa toiminnallinen määrittely v. 0.1.

perjantai 19. marraskuuta 2010

Kerro ideasi!

Ensimmäinen ohjausryhmän kokous on nyt pidetty ja projekti saatu kunnolla vauhtiin. Projektin ensimmäisenä vaiheena on nettipalvelun toiminnallisten ja teknisten määritysten laatiminen. Tässä toivomme teidän apuanne, arvoisat pyöräilijät.

Tähtäimessä on siis toteuttaa yhteisöllinen nettipalvelu, jossa pyöräilijät voivat jakaa paikkaan sidottua pyöräilyaiheista tietoa muiden pyöräilijöiden kanssa kartan avulla. Tietoja on tarkoitus hyödyntää myös kevyen liikenteen reittioppaissa. Palvelusta tulee koko maan laajuinen sisältäen siis koko maan kattavan kartan.

Alustavasti on ideoitu, että palvelussa käyttäjät voisivat lisätä kartalle mielenkiintoisia reittejä ja kohteita (kauniit maisemat, parhaat pysähdyspaikat jne.), vaarallisia paikkoja, tietoja pyöräilyyn liittyvistä palveluista (mm. pyöräliikkeet ja korjaamot) ja yhteislenkeistä sekä jopa varastetuista pyöristä. Käyttäjät voisivat omien merkintöjen lisäksi kommentoida ja arvioida muiden käyttäjien merkintöjä sekä lähettää palveluun kuvia.

Ensimmäinen versio nettipalvelun määrittelydokumentista on tarkoitus julkaista tässä blogissa muutaman viikon sisällä ja sen jälkeen uusia versioita siitä noin kuukauden välein.

Voit nyt vaikuttaa määrittelyihin kommentoimalla!

- Mitä pyöräilyyn liittyvää erilaista tietoa sinä haluaisit jakaa tai vastaanottaa palvelussa?
- Mitä käyttäjien tuottamaa sisältöä kaipaisit kevyen liikenteen reittioppaaseen?
- Mitä ominaisuuksia kaipaisit palveluun?
- Mikä tulevan palvelun nimeksi?

maanantai 25. lokakuuta 2010

Projektin kuvaus

Projektin aikana suunnitellaan ja toteutetaan uusi yhteisöllinen nettipalvelu, jonka avulla pyöräilijät voivat jakaa pyöräilyyn liittyvää tietoa (mm. hyviä reittejä ja paikkoja). Tulevasta palvelusta ei ole olemassa vielä varsinaista toiminnallista määrittelyä, vaan se tehdään projektin aikana. Määrittely pyritään tekemään käyttäjälähtöisesti siten, että pyöräilijät pääset tämän blogin kautta osallistumaan ideoimalla ja kommentoimalla.

Tarkoituksena on siis toteuttaa karttapohjainen nettipalvelu, johon käyttäjät voivat tehdä paikkaan sidottuja merkintöjä, lisätä merkintöihin tekstiä ja kuvia sekä kommentoida muiden käyttäjien merkintöjä. Merkinnöillä tarkoitetaan tässä, että käyttäjät voivat esimerkiksi suositella toisilleen kiinnostavia reittejä ja paikkoja, kertoa vaarallisista paikoista, järjestää yhdessä pyörälenkkejä tai ilmoittaa varastetuista pyöristä. Palvelun on tarkoitus soveltua "peruspyöräilijöiden" lisäksi myös muille ryhmille kuten maastopyöräilijöille, maantiepyöräilijöille ja rullaluistelijoille.

Projektin keskeisenä tavoitteena on yhdistää pyöräilijöitä ja pyöräily-yhteisöjä ja luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta. Projektin toivotaan osaltaan lisäävän pyöräilyn suosiota liikkumismuotona.

Käyttäjien nettipalveluun tallentamia tietoja tullaan hyödyntämään mm. HSL:n ja Tampereen kevyen liikenteen reittioppaissa, joissa käyttäjien tallentamia paikkoja ja reittejä voidaan näyttää "käyttäjien reitit ja paikat" -osiossa. Tätä varten palveluun tullaan rakentamaan avoin rajapinta, jota kautta muut nettipalvelut voivat hakea siitä tietoja.

Tämä projekti on saanut tukea osana valtakunnallista Liikenneviraston ja
liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamaa liikkumisen ohjauksen
ohjelmaa 2010–2011. Projekti toteutetaan Logica Oy ja Trafix Oy yhteistyönä. Liikenneviraston ja LVM:n lisäksi projektia rahoittavat Helsingin Seudun Liikenne (HSL) sekä Tampereen ja Lahden kaupungit.

Aikataulu

Projekti käynnistyi syyskuussa 2010 ja päättyy lokakuussa 2011. Nettipalvelun 6 kuukautta kestävä koekäyttö ajoittuu huhtikuun 2011 alusta syyskuun 2011 loppuun.Toteutussuunnitelma

Työ jakautuu kolmeen eri työvaiheeseen alla olevan kuvan mukaisesti.
Linkkejä:

Hanke-esitys (pdf)
Liikkumisen ohjauksen ohjelma


Tämä projekti on saanut tukea osana valtakunnallista Liikenneviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamaa liikkumisen ohjauksen ohjelmaa 2010–2011.